top of page

D-MOD

2016

Συσκευασίες για την D-MOD. Η εταιρία σχεδιάζει και παράγει έπιπλα, φωτιστικά και αντικείμενα για το σπίτι. Τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν τα προϊόντα τους είναι η χρήση πρώτων υλών (ξύλο, σίδερο, τσιμέντο), η πολυμορφικότητα και το στοιχείο της χρηστικότητας μέσω βασικών κατασκευών.

Προχωρήσαμε με την ίδια λογική προκειμένου να αναπτύξουμε μια σειρά συσκευασιών για τα προϊόντα τους.

Η πρώτη απόφαση που πάρθηκε, ήταν ότι τα σχέδια θα πρέπει να περιλαμβάνουν την απαιτούμενη πρόβλεψη, έτσι ώστε ο αγοραστής να έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει τα συσκευασμένα αντικείμενα χωρίς να χρειάζεται επιπλέον τσάντα.

Έχοντας υπόψη τα διάφορα σχήματα και μεγέθη των λαμπτήρων που προσφέρει η εταιρεία (3 διαφορετικές επιλογές για οποιοδήποτε φωτιστικό), η συσκευασία «χτίστηκε» μελετώντας το κέντρο βάρους των αντικειμένων, σε συνδυασμό με τις βασικές γραμμές, που ορίζονται τελικά από την επιλογή του αγοραστή. Κάθε κουτί διαμορφώθηκε σύμφωνα με την εσωτερική διάταξη. Σε όλες τις περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι γλυπτικό, με επίκεντρο τη φόρμα και τη χρηστικότητα. Οι επιφάνειες είναι ακατέργαστες και ο σχεδιασμός εστιάζει σκοπίμως κυρίως στην κατασκευή κουτιών, επιδιώκοντας να αντικατοπτρίζει το λιτό, έξυπνο και πολυμορφικό χαρακτήρα της εταιρείας. Δεν χρειάζεται κόλλα ή ταινία για τη συναρμολόγηση.

Tο πρότζεκτ ήταν φιναλίστ στα European Design Awards 2017.

scroll for English

Στην περίπτωση των επιτραπέζιων φωτιστικών, αυτό που τελικά κρατά το αντικείμενο σταθερά στη θέση του είναι η μεταλλική βάση των λαμπτήρων. Στηρίζει τον ευαίσθητο γυάλινο λαμπτήρα κρατώντας τον σε απόσταση από την εξωτερική επιφάνεια της συσκευασίας.

Για τα φωτιστικά δαπέδου, τονίζοντας τα στοιχεία της πολυμορφικότητας και της χρηστικότητας, επιλέξαμε να σχεδιάσουμε 2 κουτιά, τα οποία, συντιθέμενα με εναλλασσόμενη σειρά καλύπτουν τις ανάγκες τριών διαφορετικών μεγεθών σε μια κοινή οικογένεια προϊόντων, αλλά και τη μελλοντική ανάγκη συσκευασίας ιδιαίτερα στενόμακρων αντικειμένων (με την προσθήκη προσαρμοσμένων εσωτερικών στηρίξεων). Η λαβή που υπάρχει σε ένα από τα δύο κουτιά, μπορεί να δείχνει είτε προς την άκρη είτε προς τη μέση οποιασδήποτε σύνθεσης (ανάλογα με το κέντρο βάρους του αντικειμένου που περιέχεται).

 

 

D-MOD is a local firm creating products spanning furniture, light fixtures and home accessories. The use of raw materials (wood, steel, cement), modularity, customizability and the element of usability through the use of basic structures, are the core qualities that define their aesthetic.

We proceeded with the same values in order to develop a series of packaging for their products.

Counter intuitively, the first decision made was that the final designs should include the support needed in order to be transferred by the client (without the need of a bag).

While keeping in mind the various shapes and sizes of bulb choices offered by the company (3 different options for any light fixture), the packaging was “built” by studying the center of gravity in conjunction with the basic lines defined by the finalized customer’s choice. Each box was shaped according to the internal arrangement. In all cases the result is sculptural, centered on the form and the use. The surfaces are raw and the design is deliberately focusing mainly to box manufacturing, aspiring to reflect the company's simple smart and modular temperament. No glue or tape is needed in order to assemble.

This packaging project has been shortlisted for a prize at the 2017 European Design Awards.

For the table lamps specifically, what ultimately keeps the object firmly in place is the lamps metal bayonet, holding the sensitive glass bulb in the air, away from the packages outer surface.

Regarding the floor lamps, by highlighting the elements of modularity and usability, we chose to design 2 boxes which, composed in alternating order, meet the needs of three fixture sizes within a common product family, but also the future need of packaging particularly long objects (with the addition of custom internal supports). The handle on one of the two boxes may point either toward any compositions edge or middle (depending on the center of gravity of the object contained).

bottom of page