top of page
TALC_LOGOsmall.png

The Machine in the Ghost

Ομαδική Έκθεση / Group Show

 

20/1 - 19/3  2022

 

 

Όσο ζούσε, έπασχε από πλήρη έλλειψη της αίσθησης του πραγματικού…

…τώρα που πέθανε, δεν είναι πια το φάντασμα που ήταν πριν.

 

Χόρχε Λουίς Μπόρχες, TLÖN, UQBAR, ORBIS TERTIUS

 

Στον κόσμο του Tlön* δεν υπάρχουν ουσιαστικά. Εκεί τα πράγματα δεν κατονομάζονται αλλά περιγράφονται στη ρηματική τους μορφή, με αφηγηματικό και διόλου μονοσήμαντο τρόπο. Ανθρώπινες και μη οντότητες, φαίνεται να συνυπάρχουν σε μια διαρκή συνθήκη ενός παράξενου συντονισμού.

Το εργαλείο της γλώσσας στον Tlön θα φαινόταν σε εμάς χαλασμένο, και το ίδιο ισχύει εκεί και για τον χώρο. Δεν διανοούνται πως το χωρικό μπορεί και να διαρκεί. Το Σύμπαν, για τους αυτόχθονες του φανταστικού αυτού κόσμου του Χόρχε Λουίς Μπόρχες, είναι μία σειρά από νοητικές διεργασίες.

 

Στο δικό μας σύμπαν από την άλλη, τα πράγματα έχουν όνομα, λόγο ύπαρξης και διάρκεια. Είναι χρή­σιμα, αποδοτικά και αξιοποιήσιμα, εώς εξαντλήσεως των αξιοποιήσιμων αποθεμάτων. Πρέπει να καταφάσκουμε γιατί μπορούμε, ζώντας σε ένα παρόν πολωμένο από μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία του μέλλοντος.

Έχοντας μετατραπεί σε μηχανές επιδόσεων κινούμε τα γρανάζια της δραστήριας, αποδοτικής υπερ-μηχανής που κατασκευάσαμε προκειμένου να είμαστε ελεύθεροι. Κάπως όπως στις αναζητήσεις μας στο διαδίκτυο, έχουμε την ελευθερία να επιλέξουμε όποιο κλικ θέλουμε, από εκείνα που επέλεξε ο αλγόριθμος της Εταιρείας για εμάς. 

 

Στο “The Machine In the Ghost” ζητούμενο είναι η απονοηματοδότηση, η αλλαγή της εγγεγραμμένης λειτουργίας. Ό,τι, δηλαδή, ήδη πάντα έκανε, κάνει και θα εξακολουθήσει να κάνει η τέχνη.

Η έκθεση άνοιξε στις 20 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει εώς τις 19 Μαρτίου. Μέσα σε αυτό το διάστημα, έργα 19 συνολικά καλλιτεχνών θα εναλλάσονται στον χώρο του Talc Studio, δημιουργώντας συνεχώς νέους τόπους.

* Χόρχε Λουίς Μπόρχες, TLÖN, UQBAR, ORBIS TERTIUS, μτφρ. Αχιλλέας Κυριακίδης, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2020

-

Συμμετέχουν:

Αντώνης Αντωνίου (20/1- 5 /2),  Απόλλωνας Γλύκας (2/2 - 19/2),  Οδυσσέας Γλύκας (23/2 - 12/3),  Δημήτρης Εφέογλου (2/2 - 19/2),  Locu & Ruth (16/2 – 5/3),  Nαταλία Μαντά (9/2 - 26/2),  Πάνος Ματθαίου,  Σωτήρης Μπατζιάνας (23/2 – 12/3),  Φωτεινή Παλπάνα (20/1 - 5/2),  Βασιλική Παναγιωτοπούλου (20/1- 29/1),  Μαρία Παπαποστόλου (20/1 - 5/2),  Περικλής Πραβήτας (2 /3 - 19/3),  Κωνσταντίνος Σωτηρίου (2 /3 - 19/3),  Ερατώ Ταγαρίδη (2 /3 - 19/3),  Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη (9/3 - 19/3),  Eύα Τσαγκαράκη (2 /3 - 19/3), Μάριος Χατζηπροκοπίου (19/3),  Γιάννης Χειμωνάκης (9/2- 26/2)

THE MACHINE IN THE GHOST.jpg

 

 

The Machine in the Ghost

In his lifetime, he suffered from unreality…

once dead, he is not even the ghost he was then.

 

Jorge Luis Borges, TLÖN, UQBAR, ORBIS TERTIUS

In the world of Tlön* there are literally no nouns. Objects there are not named but described in a verbal form, in a narrative and in a not at all unambiguous way. Human and other forms, seem to coexist in a constant condition of a strange coordination.

In Tlön the tool of language would seem broken to us, and the same goes for space. They do not conceive that the spatial persists in time. The Universe, for the natives of Jorge Luis Borges’ imaginary world, is a series of mental processes.

 

In our universe on the other hand, things have a name, a reason to exist and a duration. They are useful, efficient and usable, till the exhaustion of usable stocks. We must decide - because we can, living in a polarized, by a self-fulfilling prophecy of the future, present.

Turned into performance machines, we move the gears of the active, efficient super-engine we’ve built in order to be free. Somewhat like in our internet searches, we have the freedom to choose any click we want, from the ones chosen by the Company’s algorithm, for us.

 

"The Machine In the Ghost" calls for the de-signification, the change of the registered function· something that art has always done, does and will continue doing.

The exhibition opened on January 20 and will last until the 19th of March. During this time, works by a total of 19 artists will alternate in Talc Studio’s space, constantly creating new places.

 

* Jorge Luis Borges, TLÖN, UQBAR, ORBIS TERTIUS.

 

 

-

Participating artists: 

Antonis Antoniou (20/1- 5 /2),  Sotiris Batzianas (23/2 - 12/3),  Marios Chatziprokopiou (19/3),  Giannis Cheimonakis (9/2- 26/2), Dimitris Efeoglou (2/2 - 19/2),  Apollonas Glykas (2/2 - 19/2),  Οdysseas Glykas (23/2 - 12/3), Locu & Ruth (16/2 - 5/3),  Natalia Manta (9/2 - 26/2),  Panos Mattheou, Fotini Palpana (20/1 - 5/2),  Vassiliki Panagiotopoulou (20/1- 29/1),  Maria Papapostolou (20/1 - 5/2),  Periklis Pravitas (2/3 - 19/3),  Constantinos Sotiriou (2/3 - 19/3),  Erato Τagaridi (2/3 - 19/3),  Eva Tsagaraki (2/3 - 19/3), Athina Rachel Tsangari (9/3 - 19/3)

κλικάρετε στις εικόνες για λεπτομέρειες 

click images for info

all photographs on this website have been shot by talc unless referred otherwise

bottom of page